Van Slachtofferschap naar  Meesterschap

Het leven is noodzakelijkerwijs gevuld met uitdagingen. En godzijdank. Hoe saai zou het anders zijn, en hoe zouden we anders kunnen groeien.  Maar hoewel we de speelkaarten van het leven die ons worden aangeboden niet zelf kunnen controleren, is wat we WEL kunnen besturen, hoe we op die situaties reageren en leren waar de triggers vandaan komen.

Zullen het gebeurtenissen zijn die ons kracht geven? Zullen ze ons uiteindelijk wijsheid geven? Zullen ze ons geduld leren? Moed? Volharding? Zullen ze ons empathie en compassie geven voor anderen? Leren wat liefde is?

Veel goeds kan komen van dingen die aanvankelijk eerst zo slecht lijken. De grootste kansen van het leven zijn vaak verborgen in periodes van tegenspoed.

Maar het transformeren van de uitdagingen van het leven in positieve aandrijfveren voor verandering, voor een andere uitkomst,  vraagt vaak om zelfbeheersing en keuzes voorbij onze gebruikelijke defensiemechanismen vanuit onze wonden of het ego. Je kan immers  geen nieuwe werkelijkheid creëeren met het bewustzijn die de huidige realiteit heeft gecreerd. Aan verandering in het stoffelijke gaat altijd eerst een shift in het bewustzijn vooraf. Een boom begint ook eerst als zaadje voor het boven de grond uitkomt.

In veel oude culturen, als je naar een sjamaan of priester(es) kwam en klaagde dat je  ontmoedigd of depressief was, zouden ze een van de vier vragen stellen.

Wanneer ben je gestopt met dansen?

Wanneer stopte je met zingen?

Wanneer ben je gestopt met betoverd te worden door verhalen?

Wanneer ben je gestopt met het vinden van troost in de stilte?

Waar we gestopt zijn met dansen, zingen, betoverd worden door verhalen, of troost vinden in stilte, hebben we het verlies van de ziel ervaren.

De laatste jaren begeef ik me op een diepgaande en transformerende onderzoekende reis op zoek naar Origins, naar de bron van verhalen, van religie, de bron van onze onschuld, van onze kracht, van onze heelheid.


Fysieke – Emotionele – Mentale en Spirituele Transformaties
Old Wisdom – Modern Ways – New Life

 

 

Spread the love