Van Slachtofferschap naar  Meesterschap

Het leven is noodzakelijkerwijs gevuld met uitdagingen. En godzijdank. Hoe saai zou het anders zijn, en hoe zouden we anders kunnen groeien.  Maar hoewel we de speelkaarten van het leven die ons worden aangeboden niet zelf kunnen controleren, is wat we WEL kunnen besturen, hoe we op die situaties reageren.

Zullen het gebeurtenissen zijn die ons kracht geven? Zullen ze ons uiteindelijk wijsheid geven? Zullen ze ons geduld leren? Moed? Volharding? Zullen ze ons empathie geven voor anderen? Leren wat liefde is?

Veel goeds kan komen van dingen die aanvankelijk eerst zo slecht lijken. De grootste kansen van het leven zijn vaak verborgen in periodes van tegenspoed.

Maar het transformeren van de uitdagingen van het leven in positieve aandrijfveren voor verandering, voor een andere uitkomst,  vraagt om zelfbeheersing en keuzes voorbij onze gebruikelijke defensiemechanismen vanuit onze wonden of het ego. Je kan geen nieuwe werkelijkheid creëeren met het bewustzijn die de huidige realiteit heeft gecreerd. Aan verandering in het stoffelijke gaat altijd eerst een shift in bewustzijn vooraf. Een boom begint ook eerst als zaadje voor het boven de grond uitkomt. Welke angsten en overtuigingen staan tussen jou en je verlangen in?

Je bent vanuit je opvoeding en de eisen die de samenleving aan je stelt met allerlei verplichtingen en verwachtingen opgezadeld. Je uitdaging is om een ander bewustzijn over deze verplichtingen en verwachtingen te ontwikkelen zodat er keuzemogelijkheden ontstaan.

Je kunt de stenen die het leven naar je gooit zien  als wapen om je te vernietigen of bewust leren gebruiken om een nieuw pad aan te leggen,.

Dat is Meesterschap – Het innerlijke goud, de steen der wijzen van de oude alchemisten

 


Fysieke – Emotionele – Mentale en Spirituele Transformaties
Old Wisdom – Modern Ways – New Life

 

 

Spread the love