Meesterschap

Meesterschap is wanneer je intenties, gedachten, woorden en acties  congruent op elkaar zijn afgestemd en  je volledige verantwoordelijkheid neemt voor je keuzes, kansen en  je fysieke en emotionele welzijn.

Volwassenheid wordt over het algemeen geassocieerd met leeftijd en het aantal jaren levenservaring. Wanneer we het echter hebben over emotionele volwassenheid, dan heeft leeftijd hier vaak weinig mee te maken.

Volwassen zijn betekent dat je op een punt in het leven bent aangekomen waarop je begrijpt dat niets zo krachtig is als zelfliefde. Volwassen mensen hebben geleerd om te accepteren wat het leven brengt en daarin mee te bewegen.

“Volwassenheid is wat ik bereik wanneer ik niet langer iets of iemand hoef te veroordelen of beschuldigen voor datgene wat mij gebeurt.”
-Anthony de Mello

Uiteraard verschijnt emotionele volwassenheid niet uit het niets; het vereist flink wat werk, moeite, goede intenties en de bereidheid om pijnlijk eerlijk naar ons innerlijk te kijken. Emotionele volwassenheid impliceert niet alleen orde in ons hoofd, maar vooral ook in ons hart.

Hier zijn kwaliteiten die emotioneel volwassen mensen met elkaar gemeen hebben:

Ze weten hoe ze gedag moeten zeggen van relaties die niet voedend zijn of destructief

De meeste mensen zijn, in zekere zin, bang voor fysieke hoogten en bijna iedereen deelt deze angst, aangezien het in relatie staat tot emoties. Het is natuurlijk dat we een gevoel van duizeligheid ervaren wanneer we de denkbeeldige touwen los moeten snijden en mee moeten gaan met de stroom.

Denken dat het verleden beter was dan het heden schaadt onze ziel. Het weerhoudt ons ervan om los te laten. Het stort ons in de paniek, in een afgrond en we zijn bang dat we hier niet uit kunnen komen.

Emotioneel volwassen mensen weten dat het leven veel beter is als het vrij geleefd wordt. Dus, laat datgene wat er niet langer toe doet los en begrijp dat naar het verleden kijken ons ervan weerhoudt om verder te gaan en onze emotionele wonden te helen.

Ze hebben leren Loslaten, ze kunnen zonder pijn naar hun emotionele verleden kijken

Het opruimen van de pijn uit ons verleden is absoluut noodzakelijk om vooruit te komen op onze emotionele reis. Onkruid groeit snel, dus als we onze weg niet vrijmaken, zullen we niet kunnen zien wat ons tegemoet komt.

Emotioneel volwassen mensen begrijpen hoe belangrijk het is om in het heden te leven en om wat er gebeurd is te overwinnen en accepteren. Wat gebeurd is, is gebeurd; het beste wat je kunt doen is ervan leren en verdergaan.

Mensen die emotioneel volwassen zijn besteden geen tijd en energie aan vastzitten in het verleden. Dit geeft het negatieve uit het verleden tenslotte veel te veel invloed op ons heden.

Wanneer we leren van onze pijn en verdergaan, stellen we onszelf in staat om de volgende stap te zetten in ons leven, de stap naar spirituele volwassenheid

Ze zijn zich bewust van hun eigen gedachten en gevoelens

Emotioneel volwassen mensen zijn zich bewust van gedachten en gevoelens, zowel de persoonlijke als de uiterlijk waarneembare. Dit gebeurt niet vanzelf. Emotioneel volwassen mensen besteden vaak tijd aan het denken en schrijven over hun gedachten en gevoelens.

De mentale helderheid van emotioneel volwassen mensen staat in contrast tot de luiheid en de constante chaos van hen die dit punt van volwassenheid nog niet bereikt hebben. Deze mentale helderheid stelt emotioneel volwassen mensen in staat om de problemen van het dagelijkse leven efficiënt op te lossen.

Ze stoppen met zeuren

Stoppen met zeuren is de beste manier om de verandering te beginnen. Emotioneel volwassen mensen weten heel goed: doe er iets aan of accepteer het.

Gezeur kan ons doen verdwalen in labyrinten die geen uitgang kennen. We zijn wat we denken en emotioneel volwassen mensen begrijpen dat. Als je meer handelt en minder zeurt, dan betekent dit dat je emotioneel aan het groeien bent.

Ze kunnen zich vanuit compassie inleven zonder overweldigd te raken door de emoties van anderen

Ze zijn in staat om hun emoties en dat wat ze beïnvloedt onder controle te houden. Ze kiezen welke emoties ze wel willen houden en welke niet, wat ze helpt efficiënter naar anderen te kunnen luisteren.

Bovendien creëren ze een evenwicht in hun relaties tussen geven en ontvangen. Als resultaat hiervan zijn hun relaties gunstiger voor alle betrokkenen.

Ze nemen het zichzelf niet kwalijk als ze fouten maken

Van fouten leer je. Falen stelt ons in staat te weten welk pad we in elk geval niet moeten volgen. Emtioneel volwassen mensen verwelkomen fouten. We streven dan ook niet naar perfectie maar progressie.

Bovendien nemen emotioneel volwassen mensen het zichzelf niet kwalijk dat ze gebreken hebben; in plaats daarvan accepteren ze deze gebreken en werken ze aan verbetering. Ze staan er niet op dat de dingen altijd goed gaan, want ze weten dat niet alles rooskleurig is en dat elke tegenslag een goede kans kan zijn om te groeien.

Ze hebben geleerd om zichzelf emotioneel (weer) open te stellen

Onszelf bepantseren met een emotioneel schild maakt onze reis alleen maar moeilijker. Daarom is het zeer belangrijk om onze angst voor binding en liefde los te laten en om opnieuw te leren vertrouwen te hebben in onszelf en anderen.

Emotionele volwassenheid stelt je in staat om de teugels van je leven in handen te nemen, om je eigen kijk op de wereld te ontwikkelen en te streven naar succes. Als je je emotionele volwassenheid eenmaal in stand houdt, wordt het leven een plezier en geen last.

De volgende stap en uitdaging van deze tijd is om de gender- cultuur- en religiestrijd los te laten en ons te realiseren dat we allen één zijn en verbonden met dezelfde Oervader en Oermoeder.

Spread the love