Over Sandra

Inzicht, Transformatie en Empowerment

Mijn hele leven is een prachtig verhaal geworden met daarin heel veel verschillende sub-verhalen. Een reis naar geestelijke volwassenheid en eenheid. En in ieder verhaal zat een groot geschenk, het leerde me compassie, overgave, balans, zelfliefde, zelfredzaamheid, zelfsturing en zelfcontrole, het leven werd mijn ultieme spiegel en leermeester. En ieder verhaal bracht me dichter bij mijn ware zelf. Maar dat was niet het verhaal dat ik mezelf lange tijd vertelde, dat was ooit een verhaal van machteloosheid, angst, schaamte, misbruik, schuldgevoel, verdriet, illusies en ego; van slachtofferschap

Wat ik nu ga zeggen klinkt misschien wat vreemd voor je, maar ik ben nu oprecht  dankbaar voor alles wat me in mijn leven is overkomen, want het heeft me veel geleerd en gebracht waar ik nu sta.

Ik ben Sandra en als moderne mystica schrijf en deel ik verhalen en mijn inzichten om anderen  te inspireren om ook bewuster en in verbinding te gaan leven. Van jongs af aan had ik al een passie voor de keltische cultuur en de verhalen.  Er school een diepe wijsheid in die grotendeels verloren is gegaan in onze moderne maatschappij. Een wijsheid die me als kind al raakte en me uitnodigde om diep in mezelf af te dalen terug naar mijn eigen roots. Ik heb een grote interesse in grenswetenschappen; psychologie, filosofie, mythologie en theosofie, ik onderzoek en ben hierin alijd op zoek naar de raakvlakken.

Geschiedenis, zoals we die kennen, is geschreven door de winnaars. In het geval van het vroege christendom betekende dit dat veel stemmen en invalshoeken in deze debatten tot zwijgen werden gebracht door onderdrukking en verwaarlozing. Vanuit de archeologie worden de afgelopen tijd in razend tempo opgravingen gedaan en komen nieuwe vondsten naar boven die de oude geschiedenis doen wankelen. Het is een geweldige tijd om nu te leven.

In het westen hebben wij het erfgoed van god & godin laten verdringen door de kerk, maar langzaam aan begint deze wijsheid terug te keren en weer deel van ons leven uit te maken. Er was een tijd dat mannen en vrouwen in totale harmonie en vrede met elkaar samenleefden, die harmonie verdween toen de moedergodin werd vergeten en communities van een wij-bewustzijn uiteenvielen en doorgroeiden in  een ik-bewustzijn waarin het recht van de sterkste leidend was. Ik leef naar het jaarwiel met de seizoenen mee, en met de maancyclus, vanuit de gedachte dat overal een divine timing voor is en de natuur hierin onze grote bron van inspiratie en wijsheid is. Iets dat we in onze 24/7 economie verloren hebben laten gaan.

Ik ben geen leermeester, het leven zelf is je leermeester, ik kan je hooguit helpen om ook anders naar het leven te leren kijken.

Mijn verlangens zijn simpel, liefde en verbinding in vrijheid kunnen ervaren. Kunnen reizen wanneer ik wil en wonen op krachtige oude grond waar ik het heilig vuur kan laten branden.  Gelijkwaardige liefde in mijn leven en pure produkten om mijn lijf optimaal te kunnen voeden en beschermen met respect voor Gaia.  Deel te kunnen uitmaken van, en bij te kunnen dragen aan, de collectieve groei door mijn persoonlijke verbinding met het goddelijke. En vanuit mijn wijsheid en ervaring er te kunnen zijn als spiegel, klankbord en wegwijzer voor hen die mijn raad zoeken. Ik ben geen ondernemer, noch heb ik de behoefte dat te zijn, ik volg gewoon mijn hart naar waarheen het me leid en LEEF en van daaruit help ik anderen, simpelweg door een voorbeeld te zijn van hoe het ook anders kan.

Dat is voor mij Divine Living, full colour living

Love what you do.
Love each other.
Love the planet.
Love yourself.
Love life.

Iemand als persoon zien en niet als cliënt of klant, maar gewoon als mens. Dat is een kunst. Daar ben jij een kei in en je geeft iemand ook de veiligheid om zich als mens volledig te durven laten zien. Je bent op zijn tijd lekker scherp en confrontend, maar dat was ook nodig om ook mij scherp te houden. Daarnaast was je er voor mij op het moment dat het nodig was.

Nathalie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Spread the love

One thought on “Over Sandra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *