Over Sandra

Geef mij een houtvuur en een drum en ik ben nooit meer alleen, het vuur brengt ons samen en de hartslag van de drum verbindt.

Ik ben Sandra, een bewuste gepassioneerde vrouw van 48 lentes jong, moeder van drie prachtdochters en mijn eerste kleinkind is onderweg. Mindfulness, persoonlijke ontwikkeling, minimalisme,  levensbeschouwing, spiritualiteit en de natuur lopen als rode draad door mijn leven. In het dagelijks leven zet ik mij  als een van de initiatiefneemsters met heel veel passie in voor mensen in een sociaal kwetsbare positie via ONS Kantelhuis en geniet ik van de mensen en de groeikansen die er hierdoor dagelijks op mijn pad komen.

Mijn hele leven is een intens maar prachtig verhaal geworden met daarin heel veel verschillende sub-verhalen. Een reis door alle spirituele windrichtingen naar geestelijke volwassenheid en eenheid. En in ieder verhaal zat een groot geschenk, het leerde me compassie, overgave, balans, zelfliefde, zelfredzaamheid, zelfsturing en zelfcontrole, het leven werd mijn ultieme spiegel en leermeester. En ieder verhaal bracht me dichter bij mijn ware zelf,  ik ontdekte dat ik eigenlijk maar heel weinig nodig heb om me gelukkig te voelen en dankbaar te zijn. Ik ging van overleven naar leven en nu ben ik een keeper of the flame.

Wat ik nu ga zeggen klinkt misschien wat vreemd voor je, maar ik ben nu oprecht  dankbaar voor alles wat me in mijn leven is overkomen, want het heeft me veel geleerd en gebracht waar ik nu sta. Het heeft mijn blikveld verbreed en me teruggeleid naar mijn ware essentie en mijn ware vrouwelijke kracht.

Wie ik NU ben heeft niets te maken met wat ik doe, maar alles te maken met de kernkwaliteiten die voor mij belangrijk zijn in het leven en waarnaar ik streef te leven bij alles wat ik doe; Openminded – Liefdevol – Betrokken – Eerlijk – Evenwichtig – Mindful – Gelijkwaardig – Respectvol – Dienstbaar. Ben ik daarin perfect? Zeker niet, ik ben net zo lekker imperfect als jij bent en ik streef ernaar iedere dag een beetje wijzer te zijn dan de vorige dag, niet omdat het moet maar omdat ik dat graag zelf wil. Ik streef niet naar perfectie, maar naar liefde, groei en compassie.

In plaats van mijn kennis en ervaringsdeskundigheid te verkopen en ten gelde te maken, maak ik het liever van waarde in de win/win/win en dat is veelomvattender en overvloediger dan de door velen nog steeds nagestreefde geld win/win uit het oude paradigma.

We kunnen dingen eenvoudiger verwerken als we de realiteit die we (nog) niet volledig begrijpen symbolisch verpersonificeren en in metaforen en verhaalsvorm tot leven brengen. Geschiedenis, wetenschap, religie, filosofie, mythologie, cosmologie, levensbescouwing enz. gaan bij mij hand in hand; zij geven ons samen een blauwdruk voor evolutionaire ontwikkeling en richtlijnen om samen te kunnen leven als mensheid in  relatie met elkaar, met andere levensvormen, met de aarde en het universum.

Van jongs af aan was ik al gefascineerd door vooral oude matriarchale beschavingen en door de jaren heen heb ik met tussenposen intensief onderzoek hiernaar verricht waarbij ik me liet leiden door wat om mijn aandacht vroeg, de esoterische kennis  over de cycli in cycli van deze oude beschavingen is ongekend en verklaarde voor mij veel van onze eigen rol in de hele cyclus van het leven. Vooral mijn laatste bezoek aan de pyramiden in Bosnië en andere sacred sites heeft diepe inzichten en her-inneringen gegeven in mijn gevoel en “weten” Wat ik daar zelf heb gezien, gevoeld en ervaren legde veel puzzelstukjes op zijn plek. Wat wij als geschiedenis hebben geleerd (het oude paradigma van het patriarchaat) is niet het ware verhaal van de mensheid. Om deze waarheid te ontdekken zul je los moeten durven laten wat je dacht te weten.

Ik ben geen leermeester, het leven, de evolutie zelf is je leermeester, en ook ik ben slechts een leerling ervan, ik kan je hooguit helpen om ook anders naar het leven te leren kijken en je erdoor te laten leiden. Want je bent hier om jezelf te leren kennen door de cycli te leren kennen en te leren wat onvoorwaardelijke liefde is, en het leven wijst je de weg. Je bent altijd precies op de juiste plek op de juiste tijd om de volgende sleutel te ontdekken.

Wel kan ik je helpen met reflecteren op de wijze waarop je naar dat leven kijkt, welke overtuigingen en emoties jouw stuurman zijn en welke impact dat heeft op je leven.

The Flame is het spirituele vuur in je hart – een goddelijke vonk die je eigen deel van de Geest is. Het voeden en ontwikkelen van deze vlam is de sleutel tot de eeuwige vereniging van je ziel met je Hogere Zelf.

Keepers of the Flame verzorgen dit vuur door de principes van vrijheid en de heiligheid van het leven te behouden en te handhaven en door het vuur uit te breiden naar anderen die niet weten dat ze een goddelijke vonk hebben middels storytelling.

“The Flame of Wisdom, From the Fire Within”. Deze traditie en techniek is doorgegeven van generatie op generatie, van leraar tot leerling. Het geschenk van de voorouders is bewustzijn met de magie van het leven, om te weten dat alles en iedereen de vlam van binnen heeft. Deze Toltekentraditie leert je om je vuur te ontsteken en de vlam door je eigen leven en generaties door te geven om iedereen eraan te herinneren dat ze de dromer, de liefde, de kunstenaar en de architect van hun eigen leven zijn. In deze prachtige daad van kracht en transformatie ga je op reis naar een nieuw leven, een nieuwe droom.

Geniet van de vrijheid om te zijn wie je werkelijk bent, de vrijheid om te doen wat je echt wilt doen, dat is het grootste geschenk dat je jezelf kunt geven.

Love what you do.
Love each other.
Love the planet.
Love yourself.
Love life.

Iemand als persoon zien en niet als cliënt of casus, maar gewoon als mens. Dat is een kunst. Daar ben jij een kei in en je geeft iemand ook de veiligheid om zich als mens volledig te durven laten zien. Je bent op zijn tijd lekker scherp en confrontend, maar dat was ook nodig om ook mij scherp te houden. Daarnaast was je er voor mij op het moment dat het nodig was.

Nathalie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

One thought on “Over Sandra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *