Een luisterend oor

Ik kan er indien gewenst ook als klankbord en spiegel voor je zijn, om je te helpen zelf helderheid te scheppen in de situatie waarin je zit of bij de vragen waar je mee rondloopt. Ik geloof erin dat ik jou niet hoef te fixen, je bent precies waar je zijn moet in je proces en alle antwoorden zijn al in jou aanwezig. Wat ik doe is volledig aanwezig zijn bij jouw verhaal en van daaruit een veilige liefdevolle en oordeelvrije ruimte voor je creëeren en zal ik intuitief diepgaande vragen stellen zodat jij de antwoorden daarop vanuit je hoger bewustzijn kunt laten opkomen  en je verhaal kunt gaan herschrijven. Ik weet uit eigen ervaring hoe intensief en chaotisch het ontwakingsproces kan zijn, hoe moeilijk het is om los te laten en te vertrouwen en hoe fijn het is om met iemand te spreken die daar al doorheen gegaan is.

Daarnaast kan ik vanuit mijn ervaringsdeskundigheid praktische ondersteuning bieden in tijden van chaos om een nieuwe passender structuur (aarding) in je leven aan te brengen en je te helpen met maken van de benodigde mindsetshifts. Hierin zullen we ook je weerstanden en overtuigingen onderzoeken die je nu weerhouden om vooruit te komen.

In plaats van mijn kennis en ervaringsdeskundigheid simpelweg  te verkopen en ten gelde te maken, maak ik het liever van waarde in de win/win/win voor ONS Kantelhuis en dat is veelomvattender en overvloediger dan de door velen nog steeds nagestreefde win/win uit het oude paradigma.

Waarmee kan ik jou van dienst zijn?

Een luisterend oor en klankbord bij specifieke vragen – telefonisch
Ik hou je een zuivere spiegel voor door je uitdagende vragen te stellen die je jezelf misschien niet zo snel zult durven stellen en maak daarbij gebruik van mijn eigen ervaringen en intuitieve waarnemingen om met je mee te kunnen voelen wat  eronder ligt.

Wandelend tot transformatie komen  – Alchemy Walks
Al lopend gaan we met elkaar in gesprek over wat op dat moment in je leven speelt. Het kan prettig zijn om te praten met iemand die naast je loopt i.p.v. tegenover je zit. Een stilte in een gesprek voelt dan ook niet ongemakkelijk. Lopen zet je in beweging, niet alleen fysiek maar ook mentaal. In de natuur zijn nodigt als vanzelf uit tot loslaten, tot verbinding maken met jezelf, jouw natuurlijke ritme en wat je wilt bereiken. Het helpt om dingen in een ruimer perspectief te zien. Wandelen geeft rust in je hoofd. Er komt ruimte en het is gemakkelijker om te luisteren naar die eigen innerlijke stem. Terwijl je geniet van de flora en fauna om je heen herstel je ook tegelijk je band met de aarde. Als we de natuur echt willen beleven zijn onze zintuigen de eerste hulpmiddelen die ons daarbij kunnen helpen. Natuurbeleving heeft een sterk emotionele kant. Door onze gevoelens aangaande de natuur te verwerken krijgt de natuur voor ons betekenis en waarde . Tijdens de wandeling is er uiteraard ook ruimte voor een healing, visualisatie of klein ritueeltje.

Wandelen doe ik voornamelijk in het duingebied van de bollenstreek of in Polderpark Cronesteyn te Leiden maar kan op verzoek ook op andere locaties of in de vorm van een 24-uurs immersion met overnachting.

Het belangrijkste cadeau dat we een ander kunnen geven is  er vooral te zijn. Niet meteen iets te willen doen, te willen oplossen. Maar de ander juist de ruimte geven om te laten ervaren dat er onder al die ongemakkelijke gevoelens heel veel wijsheid zit. En vertrouwen. En kracht. En moed. En kwetsbaarheid… en dat je lijf je hier exact kan vertellen waar je daadwerkelijk naartoe mag gaan..

Waarmee kan ik jou van dienst zijn?

Professionele afstand ken ik  niet, ik ondersteun vanuit verbinding en flow! Ik werk op basis van een uitwisseling naar draagkracht die volledig ten gunste komt van ONS Kantelhuis waar ik me vrijwillig met hart en ziel voor inzet.

Waarom Non-Profit

Omdat er van alles te ‘koop’ is voor persoonlijke ontwikkeling en lifestyle transformatie, maar slechts betaalbaar voor mensen met voldoende inkomen. Terwijl ik denk dat juist de groep die het zich niet zo snel kan veroorloven hier zo ontzettend veel aan kan hebben.  En juist voor deze doelgroep wil ik via ONS Kantelhuis instrumenten  beschikbaar stellen via een ‘ander uitwisselingssysteem’ waarin we samen op zoek gaan naar de win/win/win. Ik ben bewust uit de ratrace van het spritueel ondernemerschap gestapt dat blijkens mijn voorschrijdende inzichten nog steeds het oude paradigma dient.

In ieder mens zit een verborgen bron van waarheid en dus van wijsheid,
waaruit hij kan drinken; en die verborgen bron is zijn eigen innerlijke wezen,
zijn schakel met het goddelijke, dat het hart van ons heelal is;
want dat hart is ook het goddelijke hart, omdat we van dezelfde substantie zijn

Uit: ‘Wind van de geest’- G. de Purucker